Polystyren

Polystyren je nejvíce používanou syntetickou izolací. Je oblíbený především pro své tepelně-izolační vlastnosti.

 

Expandovaný polystyren (EPS)

Jedná se o materiál, který je charakteristický skvělými tepelně-izolačními vlastnostmi při velmi nízké ceně. Ve stavebnictví je hojně využíván a to nejen z důvodu příznivé ceny, ale také pro svou snadnou zpracovatelnost řezáním, broušením a snadnou aplikaci dalších povrchových úprav. 

Dalšími příznivými vlastnostmi je minimální nasákovost materiálu, trvanlivost, nízká hmotnost a s ní spojená snadná manipulace. 

Pěnový polystyren však skrývá i řadu negativních vlastností. Nevýhodou je jeho omezená tepelná odolnost (zhruba do 70 °C). Čím je teplota vyšší, tím více se materiál stáhne. Není proto doporučováno používat tento materiál na zateplování tmavých fasád orientovaných ke slunci.

Další nevýhody jsou následující:

 • hořlavost
 • citlivost na vlhkost
 • objemové změny
 • nízká odolnost v tlaku
 • neekologický materiál
 • rozpustnost organickými rozpouštědly
 • stárnutí materiálu.

 

Expandovaný polystyren má své označení, např. EPS 70 F. Číslo (50, 70, 100, 150, 200) označuje pevnost v tlaku v kPa. Písmena Z, S, F označují následující typ použítí:

 • Z - základní - nízká přesnost desek (podlahy)
 • S - stabilizovaný (střechy)
 • F - fasádní - vysoká přesnost desek - tolerance max. 2 mm (kontaktní zateplování)

 

Extrudovaný polystyren (XPS)

Velmi často je v současné době také využíván tzv. extrudovaný polystyren. Tento materiál je výjimečný především díky své vysoké odolnosti proti tlakovému namáhání. Je výraběn v mnoha druzích dle pevnosti v tlaku.

Jeho další unikátní vlastností je téměř  100 % nenasákavost, díky čemuž je určen pro izolaci spodní stavby soklu a další místa s vyšší vlhkostí. Tento materiál vyniká také v tom, že nemá snahu se smršťovat do nenapěněného tvaru.

Dalšími výhodami vedle vysoké pevnosti a velmi nízké nasákavosti jsou:

 • snadná opracovatelnost materiálu
 • lepší mechanické vlastnosti oproti pěnovému polystyrenu (EPS)
 • nízká hmotnost
 • velká možnost použití
 • objemová stálost.

 

Tento izolační materiál má však i své nevýhody, kterými jsou:

 • citlivost na vyšší teplotu (+75 °C)
 • neekologický materiál
 • citlivost na organická rozpouštědla
 • vyšší cena