Úvodní stránka » Nabídka » Izolační materiály » Minerální izolace

Minerální izolace

Minerální izolace je jedním z nejpoužívanějších materiálů pro zateplení domu. Nejenže zabraňuje úniku tepla z domu, ale celkově vytváří tepelnou pohodu jak v zimě tak i v létě. 

Minerální vlna má spoustu výhod , které jsou dány jak charakterem vlastního materiálu, tak jinou technologií výroby.

  • Vynikající technické a tepelně izolační vlastnosti,
  • prodyšnost (minerální izolace "dýchá"),
  • paropropustnost (vodní pára prochází vlnou stejně dobře jako vzduchem),
  • nepohlcuje vlhkost, tudíž lze umístit do prostorů s vyšší vlhkostí aniž by změnila tvar,
  • výborné akustické vlastnosti  (snadno pohlcuje zvuk),
  • neorganický původ (proto ji nenapadají plísně, houby ani jiné bakterie),
  • nehořlavost (minerální izolace odolává teplotám více než 120 min., aniž by se roztavila).

 

Minerální izolace se dělí na izolaci kamennou a izolaci skelnou.

Jedná se o dva velice podobné produkty. Při výrobě kamenné izolace je hlavní surovinou čedič, zatímco skelná vlna se vyrábí z křemičitého písku a dalších sklotvorných příměsí.

Ani jeden z těchto materiálů není vhodný do míst s vysokou vlhkostí. Při styku s vodou dojde totiž ke ztrátě veškerých tepelně technických parametrů.

Kamenná vlna

Vzhledem k tomu, že minerální izolace z kamenných vláken má vyšší bod tavení než skelná vlna, je určena do konstruckí s požadavkem na zvýšenou požární odolnost. Výhodou kamenné vlny je relativně velká pevnost v tlaku a u desek, které mají kolmé vlákno, i v tahu. 

Oproti skelnému vláknu je kamenné vlákno kratší a hrubší, z čehož vyplývají vyšší hodnoty tepelné vodivosti kamenné minerální izolace. 

Tato izolace se hodí hlavně do konstrukcí plochýc střech, na fasády, podlahy, pro izolaci vzduchotechnických rozvodů a dalších médií. Je možné ji rovněž použít i do příček a šikmých střech.

Skelná vlna

Tato izolace je určena zejména do konstrukcí , kde není mechanicky zatěžována, tedy např. do krovů šikmých střech, mezi trámy stropů a podlah, do příček, podhledů a v neposlední řadě na provětrávané fasády.