25.05.2021 | Lehká zelená střecha URBANSCAPE

LEHKÁ ZELENÁ STŘECHA Urbanscape®

V posledních letech je kladen důraz na environmentální působení budov a tím se do popředí stále dostává řešení zelených střech. Zelené střechy přesahují hranice současné architektury a přináší novou přidanou hodnotu urbanistického plánovaní. Jsou navrhované nejen za účelem navrácení prvku přírody do městského prostředí, ale také pro zlepšení vlastností budovy a jejího bezprostředního okolí. Přispívají k tepelnému komfortu uvnitř domu, zlepšují klima měst, zadržují srážkovou vodu i prachové částice.

Extenzivní zelená střecha je vhodná nejen pro novostavby, ale i pro rekonstrukce. Je možné ji použít u starších domů s plochou střechou nebo střechou s nízkým sklonem, dále jsou vhodnou plochou střechy garáží nebo nevyužívané terasy.

Urbanscape® je společný název pro soubor environmentálních stavebních řešení Knauf Insulation. Více než 25 let dodává firma Knauf Insulation tyto výrobky stavebním firmám a investorům.

Systém extenzivní zelené střechy Urbanscape® představuje stavebnicový prefabrikovaný systém skládající se z několika základních vrstev – ochranná fólie, retenční drenáž, minerálního substrátu Green Roll a rozchodníkového koberce.

Zelená střecha je složena z deseti až dvanácti typů rozchodníků. Více vegetačních druhů umožňuje zelené střeše kvést během delšího období a tím měnit její vzhled. V období vegetačních spánku se barví do bronzova. Rozchodníky kvetou i během horkých a suchých dní díky speciálnímu minerálnímu substrátu, který dokáže zadržet enormní množství vody. Během prvních dvou let po instalaci zelené střechy Urbanscape dominují zelené rozchodníky, později rostou a dospívají rozchodníky s velkými listy. Tyto sukulentní rostliny jsou nenáročné na péči a vláhu, jsou velmi odolné.

 

 

Systémy zelených střech Urbanscape můžou být instalované na jakýkoliv typ střešní nosné konstrukce: beton, ocelový konstrukční plech, dřevěná konstrukce, obrácená střešní konstrukce, nebo jakýkoliv jiný materiál používaný na ploché střechy. Nicméně nosnou konstrukci střechy/stropu je třeba obvykle posoudit staticky z hlediska nárůstu zatížení na ploše střechy. Zatížení systémem Urbanscape je však natolik nízké, že je zlomkem dimenzovaného zatížení, které představuje sníh.

 

Hlavní výhody extenzivních zelených střech:

  • Plně recyklovatelné materiály
  • Vysoká schopnost absorpce vody
  • Čištění děšťové vody
  • Čistší vzduch v okolí
  • Nízká konstrukční tloušťka
  • Nízká hmotnost
  • Rychlá a snadná instalace
  • Odolná, nenáročná vegetace
  • Plně recyklovatelné materiály
  • Jsou zelené hned po položení

« Zpět